VuoksenTaitajat

Osuuskunta Vuoksen Taitajat koostuu  eri alojen ammattilaisista. Osuuskunta on perustettu kesäkuussa 2015.

Osuuskunta tarjoaa käsi- ja taideteollisuusalan, vaatetus- ja tekstiilialan palveluja, sisustuspalvelua, remontointi-, maalausalan palveluja. Tietoteknistä tukea arjen ongelmiin, valo- ja videokuvauspalveluita, tietoteknistä opetusta, tietokonekorjausta ja vianmääritystä sekä markkinointipalveluita.

Vuoksen Taitajien tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukkaita ja monipuolisia palveluja sekä käsin valmistettuja tuotteita. Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita. Haluamme osaltamme lisätä kädentaitojen arvostusta sekä luoda jotain uutta ja ainutlaatuista, ilon pirskahduksia.

Co-operative Vuoksen Taitajat consists of several line of bussinessis. The co-operative was established in June 2015. It offers services of crafts and design, clothing and textile, interior design, renovation, painting and also carpentry, information technology services, information technology teaching, Photo and video service, marketing services.

The goal of Vuoksen Taitajat is to offer high quality and diverse services and handcrafted products for customers. We follow the principles of sustainable development in our work. We want to increase the appreciation of handcrafts and to create something new and unique, sparks of joy.