Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Osuuskunta Vuoksen Taitajat

Osoite
Kaukopäänkatu 4 E
Imatra
Soita 045 8544544
Y-tunnus 2697124-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Junnola
Puhelin: 0403784198
Sähköposti: harri@harrijunnola.com

Rekisterin nimi

Osuuskunta Vuoksen Taitajien henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Osuuskunta Vuoksen Taitajien markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten sekä sähköpostilaskutusta varten. Jokainen osuuskunnan jäsen pitää ja vastaa itse omasta tietoturvastaan ja henkilötietojen käsittelystä. Jos haluat poistaa omat tietosi, ota yhteyttä siihen palveluntarjoajaan jonka hallussa yhteystietosi ovat.

Rekisterin tietosisältö

Henkilökontaktin yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, henkilökunnan syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Osuuskunta Vuoksen Taitajien käyttöön.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla palveluntarjoajaan yhteyttä sähköpostitse.

Seuranta

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)